โครงการ วิ่งด้วย ลู่วิ่งไม่ใช้ไฟฟ้า ครั้งที่ 5
Change your speed shape your Life ประจำปี 2561
ครั้งที่ #5 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น.

ประเภทของกิจกรรม / การแบ่งตามทีม

 • วิ่งแข่งขันชาย/หญิง
  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วิ่งแข่งขันชาย/หญิง
  อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วิ่งผลัดคู่ชาย
  อายุไม่เกิน 35 ปี ทีมละ 2 คน
 • วิ่งผลัดคู่ชาย
  อายุ 35 ปีขึ้นไป ทีมละ 2 คน
 • วิ่งผลัดคู่หญิง
  อายุไม่เกิน 35 ปี ทีมละ 2 คน
 • วิ่งผลัดคู่หญิง
  อายุ 35 ปีขึ้นไป ทีมละ 2 คน
 • วิ่งผลัดคู่ผสม
  อายุไม่เกิน 35 ปีขึ้นไป ทีมละ 2 คน (ชาย 1 คน,หญิง 1 คน)
 • วิ่งผลัดคู่ผสม
  อายุ 35 ปีขึ้นไป ทีมละ 2 คน (ชาย 1 คน,หญิง 1 คน)
shirt

รายละเอียดของการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องวิ่งจนครบระยะทาง 1.6 กิโลเมตร จึงจะสามารถผลัดให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นในทีมขึ้นวิ่งได้ ไม่หยุดเวลาระหว่างสับเปลี่ยนผลัดในกรณีที่แข่งขันวิ่งผลัดแบบคู่
 • จำกัดเวลาการแข่งขัน ไม่เกิน 10 นาที สำหรับประเภทเดี่ยว และไม่เกิน 20 นาที สำหรับประเภทคู่
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดสรรเวลาการอบอุ่นร่างกายตนเองตามตารางเวลาการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนการแข่งขัน
 • ลำดับการวิ่งจะยึดตามลำดับที่ผู้เข้าแข่งขันลงไว้ในตอนสมัคร
 • ขณะทำการแข่งขัน ห้ามกระทำการสิ่งใดๆ ที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่และคณะกรรมการ
 • ขณะทำการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมจะต้องแสตนด์บายตลอดเวลา
 • จำนวน 6 คน และ 6 คู่ ของแต่ละประเภทและแต่ละรุ่นอายุที่ทำเวลาดีที่สุดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
 • กำหนดเวลาการแข่งขันของแต่ละประเภทจะแจ้งให้ทราบภายหลังปิดรับสมัคร
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ค่าสมัคร คนละ 300 บาท พร้อมรับ เสื้อยืดสำหรับวิ่ง + เหรียญที่ระลึกประจำภาค หลังสิ้นสุดการแข่งขัน
 • ค่าสมัคร ประเภท คู่ 500 บาท พร้อมรับ เสื้อยืดสำหรับวิ่ง + เหรียญที่ระลึกประจำภาค หลังสิ้นสุดการแข่งขัน

ทุกคนจะต้องวิ่งบนเครื่องวิ่ง  logo-draxfit
เป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ไม่เกิน 10 นาที /คน

ลงทะเบียน

ทุกคนที่สมัครวิ่ง รับเสื้อยืด Change your Speed และเหรียญที่ระลึกตามภาคที่ตนแข่งขัน

สมัครได้ที่

โถง LC อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา
หรือติดต่อ คุณชนาภา มหายศนันท์ โทร.093-167-2002
และ บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เปิร์ต (ไทย) จำกัด
โทร 02-468-9898 คุณรัศมี 095-996-9254, 099-245-3955

ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ กรอกใบสมัครที่ลิงค์นี้

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนสุขสวัสดิ์

ชื่อบัญชี บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เปิรต์ (ไทย) จำกัด
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 029-6-05498-4

แจ้งชำระเงิน

อีเมล์ PayinSlip มาที่ changeyourmoverun@gmail.com
หัวข้อโอนเงินค่าวิ่ง ครั้งที่ 5 ม.บูรพา

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1 ทุกรุ่น

สนับสนุนโดย

north-fitness